Sosiale medier i forbindelse med angrepet på den Amerikanske kongressen 6. januar 2021

Sosiale medier og digitale plattformer spiller en sentral rolle i våre liv og i samfunnet for øvrig. De er ekstremt nyttige i det at de fasiliteter kommunikasjon og massemønstring av mange mennesker. Kan det gi negative utfall?

Mange av dere kjenner til den hendelsen som skjedde i Washington D.C den 6. Januar. 2021, hvor USAs president Donald Trump prøvde å kjempe mot valgresultatet slik at han kunne sitte i fire nye år som president. Den kampen endte opp med et angrep av Trumps tilhengere på den amerikanske kongressbygningen, da kongressen skulle godkjenne det endelige valg resultatet. Det ble sagt at Donald Trump var den som ”tente ilden” blant demonstrantene. 

Gjennom sosiale medier hadde Trump oppfordret sine følgere om å møte opp utenfor kongressbygningen for å vise motstand mot det han omtaler som et ”stjålet valg”. På grunn av dette angrepet førte det til flere negative konsekvenser for folket, hvor fire personer døde, 14 politifolk ble skadet og tre av dem er alvorlige.

Alt dette kaoset førte til at Donald Trump sine sosiale medier ble stengt. Det gjaldt Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat og Youtube. Blant annet skriver twitter at twitter måtte fjerne tidligere meldinger etter gjentatte og alvorlige brudd på våre retningslinjer. Han hadde blant annet lagt ut ”6.januar, da ses vi i DC!”. Facebook-sjef valgte å forlenge blokkeringen. Trump brukte sosiale medier som verktøy for å kunne utrykke sine tanker og meninger. Disse meningene har gitt dårlig innflytelse til folket i USA og verden rundt. Å la ha bruke tjenesten deres på denne måten var ikke innafor sier Zuckerberg. Derfor ville han fortsette å blokkere kontoen hans.    

Selv om det har skjedd en så stor kaos i Washington D.C grunnet Trumps meninger på sosiale medier har de samme sosiale mediene også uttrykt andres meninger om hendelsen. Blant annet så har NRK skrevet om hva Norges statsminister Erna Solberg og den britiske statsministeren Boris Johnson synes om dette. De og flere mener at Trump hadde skapt et klima for vold og uro for landet. Ikke bare det men mange av sosiale mediene som Trump brukte ble blokkert noe som hjalp å dempe ned opprøret som hadde hendt.

Sosiale medier har blitt en del av samfunnet og mange mennesker bruker ulike medier på en eller annen måte. Den er med på å påvirke samfunnet forskjellig, avhenger av hvordan mennesker tolker ting, derfor er det vanskelig å si hvor mye sosiale medier faktisk påvirker menneskene. Ikke alt med media er negativt, det er bare at mediene har blitt en stor del av hver og en av oss. Gjennom mediene får vi en mer nærmere tilknytning til ulike deler av verden.

Kilder:   

Published by Subani

Hei til alle som leser min blogg, Mitt navn er Subani Eswaran, er 25år gammel og er fra Oslo. Jeg studerer markedsføring og salgsledelse på Høyskolen Kristiania og er på mitt fjerde semester. Ved siden av studiene jobber jeg som Team Leader på Coop Extra. I dette semesteret har jeg fått en oppgave om å opprette en blogg hvor jeg skal dele en rekke med faglige tanker og informasjon, noe som har med mitt valgfag å gjøre som heter varehandel.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *