Hva er UTM og hvordan “bygge” en UTM-hale?

I dette innlegget skal jeg ta for meg hva UTM er og hvordan man skal bygge en UTM- hale. Dette høres muligens avansert ut men det er faktisk enklere enn du tror!

UTM står for Urchin Traffic Monitor. Det er en liten kode eller tekst som du legger ved siden av en URL, som er med på å hjelpe deg med å spore opp hvor lenken kommer fra.    

For noen år tilbake var det bare noen få annonsører som brukte UTM-haler men nå til dags er UTM en av de viktigste elementene for annonsører. Det er en viktig element for markedsførere som møter på utfordringer når det kommer til analyse og få opplysninger om resultatene av de ulike kampanjene. Årsaken til det er fordi de ikke har nok informasjon som viser hvilke kampanjer som har gitt dem best resultat og ikke mist hvem som ser på de ulike kampanjene. Derfor har det kommet en løsning for å gjøre det lettere for markedsførere, nemlig UTM- hale. Den er med på å gi deg en forståelse på hvor trafikken din kommer fra ved at du legger til en ekstra kodebit eller en ekstra tekst i URL-en. Når man kjører annonser med en link til en hjemmeside og det som da skjer er at man i google analytics kan lettere identifisere hvor trafikken kommer fra.

Analytics sliter med å vite nøyaktig hvor trafikken kommer fra hvis man ikke benytter seg av UTM haler. Dette har blant annet facebook vist lenge.  Du kan bruke UTM- haler på ulike sosiale medier som blant annet Facebook og Snapchat. Ved bruk av UTM haler på facebook fører til at man kan hente inn veldig mye informasjon uten å bruke ekstremt mye tid på å endre ut emne hver gang. Du kan også få informasjon om hvilke lenker som besøker din nettside. Du kan også få en forståelse på hvilken av de ulike kampanjene du legger ut gir best mulig respons.  

Vi skal se litt nærmere på hvordan vi kan bygge en UTM-hale;

For at du skal bygge en UTM-hale må du vite hvordan du skal bruke dem. Da må du kunne lese dem og forstå strukturen på dem. Vi kan dele opp UTM i to komponenter. UTM parameter og sporingsvariabel (Tracking variable). UTM parameter er den som starter med ”utm_”, som avgjør hva som skal spores. Du kan finne opptil fem forskjellige parameter som du kan spore som er da;

  • Utm_campaign
  • Utm_source
  • Utm_email
  • Utm_term
  • Utm_content

Oppgaven til sporings variabel er at den skal identifisere det du ønsker å spore opp. Det er altså den som vises etter ”=” tegnet i selve lenken. Variabelen kan variere med tall, bokstaver, tegn eller ”+” tegn.

For å sette opp en UTM-hale har jeg brukt Google Analytics sitt verktøy Campain URL builder. Her må jeg da fylle ut de obligatoriske feltene i skjemaet (se bilde under). Tenk gjennom hvilke ord du skal plotte inn, slik at du har oversikt over de forskjellige taggene som blir brukt. Når du har fylt ut så vil dette verktøyet automatisk lage en lenke som du kan da bruke.

Når du har laget en UTM-hale så kan du benytte google analytics for å analyse hvilke lenker som bruker nettsiden din mest.

Håper dette innlegget var nyttig for de av dere som skal bruke UTM-hale!

Kilder:

https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=en

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Published by Subani

Hei til alle som leser min blogg, Mitt navn er Subani Eswaran, er 25år gammel og er fra Oslo. Jeg studerer markedsføring og salgsledelse på Høyskolen Kristiania og er på mitt fjerde semester. Ved siden av studiene jobber jeg som Team Leader på Coop Extra. I dette semesteret har jeg fått en oppgave om å opprette en blogg hvor jeg skal dele en rekke med faglige tanker og informasjon, noe som har med mitt valgfag å gjøre som heter varehandel.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *